Školné

vstupné                                                        vstupenky zakoupit online 

Prozkoumáte školu na vlastní pěst v samostudiu a zároveň můžete složit i „maturitu z Milchstettenu“.

dospělí 

 8,00€

senioři

 6,00€

děti a mládež od 6 do 18 let, studenti*, vojáci v základní službě, osoby se zdravotním postižením  

 3,00€

rodinná vstupenka (2 dospělí, až 3 děti)

 19,00€

děti do 6 let zdarma