Srdečně vítejte ve škole v Milchstettenu!

Je to muzeum nebo není to muzeum?

Je to škola nebo to není škola?

Vesnička Michelstetten leží na úpatí dolnorakoských Lysých hor v idylické krajině v srdci Weinviertelu.   

Ale v bývalé obecné škole v Milchstettenu se už dávno nevyučuje. Dolnorakouské školní muzeum však již v roce 1980 připravilo speciální nabídku pro všechny, kdo prahnou po vzdělání. 

Na pestré cestě životem školy a žáků v dobách minulých zavane na návštěvníka duch vyučování, který se měnil, jak míjela století. Ale ne zpoza vrstvy prachu, zato se spikleneckým zamrkáním a často blaženým povzdechnutím:

„Ach, to byly tenkrát ale časy!“   

V pěti historických třídách mohou bývalí i současní školáci opět usednout do prastarých školních lavic. Absolvují „výuku“ čtení a psaní, počtů, dějepisu a vlastivědy, přírodopisu, fyziky a chemie. 

Osnovy této školy zahrnují původ vývoj školství od antiky, přes dobu Marie Terezie až po školy ve 20. století. 

Vyučovací prostředky a pomůcky jako např. břidlicová tabule a pisátka, abakus, obrazy na stěnách, mapy, učebnice, názorný materiál evokují vzpomínky, vyvolávají úžas i bezděčný úsměv.  

Návštěvník si může prohlédnout přibližně 3 000 školních předmětů z celkového počtu 55 000 exponátů, které školní muzeum schraňuje.  


 
 "Die tschechische Übersetzung dieser Website wurde durch das Museumsmanagement Niederösterreich im Rahmen des EU-Projekts I-Cult ATCZ59 ermöglicht, das aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Kooperationsprogramm INTERREG Österreich-Tschechische Republik 2014-2020 kofinanziert wird."

 

 "Český překlad této webové stránky umožnilo Museumsmanagement Niederösterreich v rámci evropského projektu I-Cult ATCZ59, který je kofinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v kooperačním programu INTERREG Rakousko-Česká republika 2014–2020."